Dextrose monohydrate

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Hãng: Fufeng/Dongxiao/Xiwang/ChinaCông dụng: Tạo ngọt cho thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, thú y, thủy sản, café hòa tan, nước trái cây, nước ngọt…1.Tên sản phẩm/Tên gọi khác Đường Dextrose monohydrate _ phụ gia tạo ngọt2.Thông tin sản phẩmC6H12O6.H2OMô tả ngoại quan:Dextrose monohydrate dạng...

Hãng: Fufeng/Dongxiao/Xiwang/ChinaCông dụng: Tạo ngọt cho thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, thú y, thủy sản, café hòa tan, nước trái cây, nước ngọt…

1.Tên sản phẩm/Tên gọi khác Đường Dextrose monohydrate _ phụ gia tạo ngọt

2.Thông tin sản phẩmC6H12O6.H2OMô tả ngoại quan:Dextrose monohydrate dạng...